Sebastian Persson

Lyckat arbete med extratjänster i Lund ger 4,6 miljoner

Den rödgröna regeringen fortsätter sin satsning på extratjänster. I Lunds kommun har arbetet med att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden varit framgångsrik. Regeringen delar nu ut pengar till de kommuner och landsting som lyckats bäst med extratjänster och Lund får 4,6 miljoner kronor.

Modellen med extratjänster infördes i november 2015 och ger möjlighet till full subvention av lönen samt de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i 12 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år. I Lunds kommun har det, per den 28 februari, skapats 80 extra tjänster och vi fortsätter arbetet med att tillskapa ännu fler extratjänster.

Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott:

Extratjänsterna är en satsning som bidrar till att framförallt fler nyanlända kommer i arbete. Det stärker den enskilde, men också oss som arbetsgivare som får en större mångfald bland våra anställda samtidigt som vi kan stärka den kommunala verksamheten och servicen.

Att Lunds kommun varit framgångsrika i skapandet av extratjänster gör att kommunen nu erhåller 4,6 miljoner kronor. Detta eftersom att Lunds kommun är en av de kommunerna som tagit ett särskilt ansvar för att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden.

– Vi har med hjälp av de här extratjänsterna fått in fler i arbete och tjänsterna har varit viktiga komplement i vår verksamhet. Detta är en viktig insats för att stärka integrationen av de nyanlända, samtidigt som vi stärker kvaliteten i den kommunala verksamheten, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Det största antalet extratjänster inom Lunds kommun finns inom förskolan och grundskolan. Tjänsterna ersätter inte vanliga jobb utan ger verksamheten en möjlighet att få en extra resurs som stöd.

– De extra händerna i verksamheten har inneburit en avlastning för våra medlemmar som istället har kunnat fokusera på sina faktiska arbetsuppgifter. Det har inneburit att våra medlemmar kunnat spendera mer tid med de äldre och med barnen. När våra medlemmar får göra det stärks välfärden, säger Annika Plym Olson, ordförande för Kommunals sektion i Lund.

facebook Twitter Email