Sebastian Jaktling

Nu ska det fackliga inflytandet stärkas

De fackliga representanterna ska få ersättning för att delta på nämndssammanträdena i Lunds kommun. Detta föreslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag när kommunstyrelsens arbetsgivarutskott sammanträdde.

Förutsättningarna för facklig representation skiljer sig idag åt i de olika nämnderna i Lunds kommun. I dagsläget ersätts inte de fackliga representanterna för deltagande i alla nämnder, detta gör att vissa nämnder saknar facklig representation.

– Det är djupt problematiskt att alla nämnder i dagsläget inte har facklig representation på sina sammanträden. Genom att införa gemensamma arvoderingsregler så stärker vi det fackliga inflytandet. I grunden är detta en demokratifråga för våra medarbetare, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Det förslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade på kommunstyrelsens arbetsgivarutskott tidigare idag innebär att det införs ett enhetligt regelverk för det fackliga deltagandet. Detta innebär att fackliga förtroendevalda som väljer att delta vid nämnder i egenskap av ordinarie representant erhåller ytterligare ersättning från respektive förvaltning utöver ramen för den tid som årligen tillkommer de fackliga organisationerna.

– Att våra medarbetare har möjlighet att delta och påverka utvecklingen av kommunen är grundläggande för oss rödgröna. Vi vill skicka en tydlig signal till våra medarbetare att deras närvaro vid sammanträdena både är önskad och behövd, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt avgörande.

facebook Twitter Email