Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill stärka arbetet med heltid som norm

Oklara förutsättningar om hur det borgerliga minoritetsstyrets ytterligare nedskärning ska hanteras och ingen extrasatsning på heltid som norm, det är efterspelet efter att vård- och omsorgsnämnden antagit sin internbudget.

När vård- och omsorgsnämnden för andra gången sammanträdde sedan årsskiftet fattade nämnden beslut om internbudget för 2019. Socialdemokraterna gick fram med ett förslag för att starka nämndens arbete med heltid som norm. Förslaget var att vård- och omsorgsnämnden skulle lägga ett riktat anslag till arbetet med heltid som norm. Ett anslag som skulle kunna påskynda arbetet och sprida det till fler enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Förslaget avslogs dessvärre av det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna.

– Heltid som norm är ett uppsatt mål av fullmäktige. Vi socialdemokrater vill ge en extra injektion i arbetet och föreslog därför att ytterligare 1,5 miljoner kronor ska användas i detta arbete. Det är tråkigt att det borgerliga minoritetsstyret och Sverigedemokraterna inte är redo att gå från ord till handling i denna fråga, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden hade på att hantera en internbudget som bland annat skulle hantera det borgerliga minoritetsstyrets nedskärning på 9,3 miljoner kronor. Men exakt vilka konsekvenser, varken långsiktigt eller kortsiktigt, budgeten får för verksamheten kan inte det borgerliga minoritetsstyret svara på. Något som kritiseras av Socialdemokraterna.

– Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för några av kommunens viktigaste välfärdsområden. Att det borgerliga minoritetsstyret inte kan svara på hur deras nedskärning på över 9 miljoner kronor ska hanteras är oerhört allvarligt, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email