Hitta en S-förening för dig

Socialdemokraterna i Lund består av 17 olika föreningar som tillsammans bildar Lunds Arbetarekommun.

Föreningarna utgör basen i partiet. Socialdemokraterna i Lund består av nio stads- och kommundelsföreningar som utgår från närområdet och åtta föreningar som utgår från intresse och/eller livsomständigheter. ute i bostadsområden och på arbetsplatser, samt ytterligare ett antal anslutna organisationer. Alla föreningar inom kommunen är anslutna till Lunds arbetarekommun.

facebook Twitter Email