Genarps S-förening

Genarps S-förening är föreningen för dig som bor i Genarp med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Genarps S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Socialdemokraterna i Genarp arbetar för

Ett framtida Genarp med omland – en socialt hållbar kommundel med olika boendeformer och med kultur- och mötesplatser för gemensamhetsskapande aktiviteter och ett rikt föreningsliv.

Att Genarp ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och att det bl a byggs fler bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer så att man kan bo i Genarp oavsett vilket bostadsbehov man har.

Vi vill bland annat

  1. att det utvecklas ett centrum vid Bygatan, med ny bebyggelse i form av bland annat flerfamiljshus.
  2. att området vid Åbron öster Gödelövsvägen planeras för bostäder.
  3. att Medborgarhuset rustas upp.
  4. att trafiksäkerheten förbättras genom anläggandet av cykelbanor längs Häckeberga-, Gödelövs- samt Risavägen.
  5. utveckla en cykelväg med hög trafiksäkerhet Genarp – Esarp samt vidare mot Kyrkheddinge och Lund.
  6. ha bättre bussförbindelser till och från Genarp.
  7. att friluftsbadet rustas upp.
  8. att kommunen samordnar skötseln av parker samt av fastigheter i Genarp för bättre service samt bättre utnyttjande av de kommunala resurserna.
  9. att Folktandvården i Genarp bevaras och utvecklas.
  10. att distriktssköterskemottagningen i Genarp utvecklas med bland annat läkarbemanning någon dag i veckan.

Detta är en del av ett lokalt program för utveckling av Genarp.

Har du frågor? Kontakta då gärna förenings ordförande Ronny Hansson.

facebook Twitter Email