Östra Stadens S-förening

Östra Stadens S-förening är föreningen för dig som bor öster om motorvägen. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Östra Stadens S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i östra delarna av Lunds stad.

Ordförande i föreningen är Lars Graffemark som du gärna får kontakta om du är intresserad av föreningen.

facebook Twitter Email