Nominera till uppdrag

Just nu är följande uppdrag möjliga att nominera till:

  • Ersättare i Tekniska nämnden (senast 12 januari)
  • Ombud och ersättare till partidistriktskongressen (senast 31 december)
  • Ordinarie ledamot och ersättare i partidistriktets styrelse (senast 31 december)
  • Partidistriktets valberedning (senast 31 december)
  • Partidistriktets revisor (senast 31 december)

Det går även bra att nominera till andra uppdrag. Välj då “Annat uppdrag” och fyll i textrutan vilket uppdrag du nominerar till.

Alla nomineringar måste skickas in via detta formulär. Det går endast att nominera en person åt gången, detta för att säkerställa att nomineringarna registreras rätt. Ett tips om du har många nomineringar, sammanställ nomineringarna i ett dokument som du kopierar från.
E-post och/eller telefonnummer
Om du nominerar för en S-förening, ange föreningen här. Ditt eget namn anger du i fältet "Ditt namn"
facebook Twitter Email