Klara Strandberg

Studier

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

För en samhällsförändrande rörelse är bildningen central. Med ökade kunskaper och insikter om hur saker förhåller sig, föds några av de viktigaste ingredienserna i ett förändringsarbete. Man växer som medlem och får på så sätt bättre förutsättningar att tillsammans med andra förändra samhällsutvecklingen.

Har du frågor om eller förslag till  områden där vi bör ta initiativ till kurser eller andra utbildningsinsatser kan du kontakta Daniel Fatemi  som är ordförande i Studie- och idépolitiska utskottet

Inbjudan till utbildningen Att vinna fler för vår idé

Partidistriktet inbjuder till utbildningen Att vinna fler för vår idé. Utbildningen riktar sig till valarbetare som är beredda att ta ett lite större ansvar i valrörelsen och bidra till att engagera och rusta fler partivänner i sin s-förening eller arbetarekommun för att möta väljarna på ett bra sätt. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om våra ...
...Läs mer

Inbjudan till medlemsutbildning steg 1 – 3

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet. Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning.
Socialdemokraternas medlemsutbildning består av tre steg. Om du har gått utbildningar genom någon av våra sidoorganisationer, kontakta expeditionen eller studieorganisatören för att få reda på om du kan tillgodoräkna dig din utbildning. Du anmäler dig genom att mejla vår studieorganisatör, Lars Westerberg på larswesterberg2008@yahoo.se Första steget Tid: 21 april, kl 9-16 Plats: ABF Nordost, Andra Avenyn 2, Hässleholm Anmälan görs senast ...
...Läs mer

 

 

facebook Twitter Email