Företrädare

Socialdemokraterna i Lund är representerade på många arenor. I kommunen, regionen, regeringen, tingsrätten, hovrätten och kommunalförbund.
facebook Twitter Email