Våra kommunpolitiker

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande församling. Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige är direktvalda av Lunds kommuns medborgare. Sedan valet 2014 har Socialdemokraterna 15 ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

Anders Almgren, kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande
Elin Gustafsson, kommunalråd, ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Björn Abelson, ordförande Byggnadsnämnden
Ann-Margreth Olsson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden
Peter Fransson
Anna-Lena Hogerud
Mattias Olsson, ordförande LKF
Monica Molin, ordförande Barn- och skolnämnd Lund stad
Kenth Andersson, ordförande Barn- och skolnämnd Lund öster
Lena Fällström, vice ordförande Tekniska nämnden
Lennart Prytz, ordförande Kommunfullmäktige
Fanny Johansson
Stig Svensson, vice ordförande Utbildningsnämnden
Jeanette Olsson, styrelseledamot Kraftringen
Eleni Rezaii Liakou, vice ordförande Miljönämnden
Joakim Twete
Klara Twete, vice ordförande Valnämnden, vice ordförande Servicenämnden
Rune Granqvist, vice ordförande Renhållningsstyrelsen
Eva S Olsson, ordförande Socialnämnden
Akram Heidari, ledamot Byggnadsnämnden
Mohsen Abtin, ledamot Byggnadsnämnden
Mats Nilsson, ledamot Servicenämnden
Kenneth M. Persson, styrelseledamot Kraftringen

Nämnder och styrelser:

Barn- och skolnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Renhållningsstyrelsen
Servicenämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Kraftringen AB
Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF)
Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)
Nämndemän vid Lunds Tingsrätt

facebook Twitter Email