Barn- och skolnämnd Lund öster

Barn och skolnämnd Lund öster är ansvarig för förskola och skola i de östra delarna av Lunds kommun. I Lund öster finns det 12 skolor med fritidshem och fritidsklubbar, 21 förskolor och 26 familjedaghem. I nämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie och tre ersättare, Socialdemokraterna har även ordförandeskapet.
Kenth Andersson

Gruppledare och ordförande

Kenth Andersson
Bor i Veberöd
Tel: 070 – 562 82 66
E-post: kenth.andersson@lund.se

Ordinarie ledamöter

Rita Borg
Ola Christiansson

Ersättare

Eva Strand
Zebastian Lijegren
Margareth Hansson

facebook Twitter Email