Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnd Lunds stad är ansvarig för grundskola med fritids och fritidsklubbar, förskola och dagbarnvårdare i Lunds kommun. Utöver detta har nämnden även ansvaret för omsorg på obekväm arbetstid, språkförskola, förskola för gravt hörselskadade och döva barn, samt allergiförskola. I Barn- och skolnämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie och tre ersättare. Socialdemokraterna har även ordförandeskapet.
Gruppledare samt ordförande:
Monica Molin

Monica Molin
Bor: i Lund
Tel: 070-6547502
E-post: monica.molin@lund.se

Ordinarie ledamot:

Mårten Spanne
Kenth Andersson

Ersättare:
Rita Borg
Ola Christiansson
Eva Ohlsson

facebook Twitter Email