Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är ansvarig för frågor som berör kommunens fysiska planering. Nämnden ansvar bland annat för verksamhet som översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och grönstruktur. I Byggnadsnämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Socialdemokraterna innehar även ordförandeskapet.
Björn Abelson

Gruppledare och ordförande

Björn Abelson
E-post: bjorn.abelson@lund.se

Ordinarie ledamöter

Akram Heidari
Mohsen Abtin

Ersättare

Fredrik Fexner
Kia Birgersson
Margita Malmros

facebook Twitter Email