Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden är ansvarig för frågor som berör kommunens fysiska planering. Nämnden ansvar bland annat för verksamhet som översiktsplanering, detaljplaner, bygglov och grönstruktur. I Byggnadsnämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Socialdemokraterna innehar även ordförandeskapet.

 

Gruppledare och andre vice ordförande 

Björn Abelson Jens Ohlsson

Björn Abelson
E-post: bjorn.abelson@lund.se

Ordinarie ledamöter

Akram Heidari
Daniel Fatemi

Ersättare

Margita Malmros

Ola Christiansson

facebook Twitter Email