Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för de verksamheter som människor ägnar sig åt på sin fritid. Verksamheten är uppdelad i fyra delar; kultur, fritid, bibiotek och idrott. Utöver detta har nämnden ansvar för frågor som på ett övergripande plan rör ungdomar. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Socialdemokraterna har även ordförandeskapet.
Elin Gustafsson

Gruppledare och ordförande

Elin Gustafsson
Tel: 046 35 79 14
E-post: elin.gustafsson@lund.se

Ordinarie ledamöter
Kerstin Vikner
Gabor Tilesch

Ersättare
Lars Westerberg
Elvira Mehic

facebook Twitter Email