Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna och arbeta övergripande med kommunens verksamhet. I Kommunstyrelsen sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) är socialdemokraternas Anders Almgren

Kommunalråd, samt ordförande

Anders Almgren
anders.almgren@lund.se

Kommunalråd, ledamot
Elin Gustavsson
elin.gustafsson@lund.se

Ledamot
Björn Abelson

Ersättare:
Ann-Margreth Olsson
Lena Fällström
Kenth Andersson

 

facebook Twitter Email