Lunds Kommunala Fastighets AB (LKF)

Mattias Olsson

Gruppledare och ordförande
Mattias Olsson
E-post: mattias.olsson@skane.se

Ordinarie ledamot
Ingrid Malmqvist Norin

Ersättare
Ali Ismail

facebook Twitter Email