Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för frågor som miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelshantering. Nämndens arbete är förebyggande och strategiskt, men verksamheten har även tillsyn inom sina områden. I nämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Gruppledare och 1:e vice ordförande: Eleni Rezaii Liakou
Eleni Rezaii Liakou
E-post: eleni_liako@hotmail.com
Ordinarie ledamöter
Mathias Thurén
Vlasta Sabljak

Ersättare
Ludvig Stigsson
Margareta Grip Holmes
Ivan Kruzela

facebook Twitter Email