Renhållningsstyrelsen

Rune Granqvist
Fotograf: Sebastian Persson

Gruppledare och 1:e vice ordförande

Rune Granqvist
E-post: rg3064@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Hlin Thorgeirson

Ersättare
Gustaf Hofvander
Eva Ohlson

facebook Twitter Email