Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för frågor som rör service till andra delar av kommunen. Verksamheten är uppdelad i tre områden; Måltidsservice, Markentreprenad och Lundafastigheter. I nämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Gruppledare och 1:e vice ordförande
Klara Twete
e-mail: strandberg.klara@gmail.com

Ordinarie ledamöter
Mats Nilsson
Anders Hansson

Ersättare
Barbro Törnqvist
Ludvig Sundin
Ann-Sofi Severinsson

facebook Twitter Email