Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den verksamhet som stödjer medborgare under en kortare eller längre tidsperiod. Denna verksamhet är uppdelad i fyra områden; barn, unga och familjestöd, vuxen, flykting och socialpsykatri. Utöver detta har socialnämnden även ansvar för alkoholtillstånd och förebyggande arbete mot missbruk. I nämnden sitter fem socialdemokrater, två ordinarie ledamöter och tre ersättare. Socialdemokraterna innehar även ordförandeskapet.
Eva S Olsson

Gruppledare och ordförande
Eva S Olsson
E-post: eva.olsson6@lund.se

Ordinarie ledamöter
Fredrik Persson

Ersättare
Ann-Louise Levau
Tesfom Tecleab Solomon
Ewe Nilsson

facebook Twitter Email