Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för den verksamhet som stödjer medborgare under en kortare eller längre tidsperiod. Denna verksamhet är uppdelad i fyra områden; barn, unga och familjestöd, vuxen, flykting och socialpsykatri. Utöver detta har socialnämnden även ansvar för alkoholtillstånd och förebyggande arbete mot missbruk. I nämnden sitter fyra socialdemokrater, två ordinarie ledamöter och två ersättare.
Eva S Olsson Lunds kommun/Martin Olson

Gruppledare
Eva S Olsson
E-post: eva.olsson6@lund.se

Ordinarie ledamöter
Tesfom Solomon

Ersättare
Ann-Margreth Olsson

Fredrik Persson

facebook Twitter Email