Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator och parkområden, men också kommunens färdtjänst. Nämnden är också den om för dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafiken inom kommunen. I nämnden sitter sex socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Lena Fällström
Fotograf: Sebastian Persson

Gruppledare och 1:e vice ordförande
Lena Fällström
E-post: lenaft@yahoo.se

Ordinarie ledamöter
Mikael Thunberg
Margareta Kristensson

Ersättare
Ronny Hansson
Teresa Hankala-Janiec

facebook Twitter Email