Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för gator och parkområden, men också kommunens färdtjänst. Nämnden är också den om för dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafiken inom kommunen. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.
Lena Fällström Jens Ohlson

Gruppledare
Lena Fällström
E-post: lenaft@yahoo.se

Ordinarie ledamöter
Mikael Thunberg
Margareta Kristensson

Ersättare
Johnny Hulthén
My Lilja

facebook Twitter Email