Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux i Lunds kommun. Nämnden ansvar också för SFI och för International School of Lund Katedralsskolan. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Gruppledare och 1:e vice ordförande
Stig Svensson
E-post: stig.svensson3@comhem.se

Ordinarie ledamöter
Lotta Löfdén Berseus
Per Almén

Ersättare
Per-Arne Lundgren
Cecilia Skoug

facebook Twitter Email