Valnämnden

Jorun Jakobsson Koca Jens Ohlsson

Gruppledare och 2:e vice ordförande

Jorun Koca Jakobsson
E-post: klara.strandberg@lund.se

Ordinarie ledamöter

Sebastian Brandt

Ersättare

Monica Molin

facebook Twitter Email