Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för den verksamhet som riktar sig mot kommunens äldre och personer med funktionsnedsättning. I nämnden sitter fem socialdemokrater, tre ordinarie och tre ersättare. Socialdemokraterna har även ordförandeskapet.
Ann-Margreth Olsson

Gruppledare och ordförande
Ann-Margreth Olsson
E-post: a@amove.se

Ordinarie ledamöter
Mai Almén
Pär-Ola Nilsson

Ersättare
Mira Melander
Piotr Szybek

facebook Twitter Email