Våra regionpolitiker

Regionfullmäktige är Region Skånes högst beslutande församling. Samtliga ledamöter i regionfullmäktige är direktvalda av Skånes medborgare. Från Lund har Socialdemokraterna två ordinarie ledamöter och en ersättare.
Fotograf: Per Wilkens

Anna-Lena Hogerud

Uppdrag
Regionråd
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen, ledamot, tillika ledamot i arbetsutskottet
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

Fotograf: Socialdemokraterna i Lund

Klara Twete

Uppdrag
Regionfullmäktige, ledamot
Kollektivtrafiknämnden, ledamot
Centrala funktionshinderrådet, ledamot

 

 

 

Fotograf: Joakim Friberg

Peter Fransson

Uppdrag
Regionfullmäktige, ersättare
Sjukvårdsnämnd SUS, ledamot

facebook Twitter Email