Årsmöte 2020

Den 28 mars håller Socialdemokraterna i Lund årsmöte
Plats: Järnåkraskolans matsal
Tid: 10-15 

På dagordningen är sedvanliga årsmötesförhandlingar bland annat: 
Val till styrelse 
Motionsbehandling 


Motioner ska skickas in senast 16 februari, i Word-format, till exp@socialdemokraternalund.se

Nomineringar ska vara inne senast 16 februari, genom nomineringsformuläret på hemsidan.

Följande uppdrag går att nominera till:

  • Kassör (2 år) 
  • Ledamöter i styrelsen (2 år) 
  • Ledamöter i informationsutskottet, fackliga utskottet, studie- och idépolitiska utskottet och pensionärsutskottet (1 år)
  • Ordförande i informationsutskottet, fackliga utskottet, studie- och idépolitiska utskottet och pensionärsutskottet (1 år) (dessa ska också sitta i styrelsen)
  • Fanbärare (1 år)
  • Revisorer (1 år)
  • Verksamhetsrevisorer (1 år)  

Handlingar kommer att kunna hämtas på expeditionen, e-postas eller postas till medlemmar på begäran från och med torsdagen den 12 mars. Hör av dig till expeditionen på exp@socialdemokraternalund.se eller via telefon 046-2113155 för att få tillgång till handlingarna eller vid andra frågor.

facebook Twitter Email