Nominera till uppdrag

Just nu är följande uppdrag möjliga att nominera till:

Uppdrag i kommunen (nomineringar ska vara inne senast 23 februari) 

 • Vikarierande oppositionsråd
 • Vikarierande gruppledare i Barn- och skolnämnden
 • Vikarierande ledamot i kommunstyrelsen

Arbetarekommunens årsmöte (Nomineringar ska vara inne senast 16 februari)

 • Kassör (2 år)
 • Ledamöter i VU (2 år)
 • Ledamöter i styrelsen (2 år)
 • Ledamöter i informationsutskottet, fackliga utskottet, studie- och idépolitiska utskottet och pensionärsutskottet (1 år)
 • Ordförande i informationsutskottet, fackliga utskottet, studie- och idépolitiska utskottet och pensionärsutskottet (1 år) (dessa ska också sitta i styrelsen)
 • Fanbärare (1 år)
 • Revisorer (1 år)
 • Verksamhetsrevisorer (1 år)

Det går även bra att nominera till andra uppdrag. Välj då “Annat uppdrag” och fyll i textrutan vilket uppdrag du nominerar till.

Alla nomineringar måste skickas in via detta formulär. Det går endast att nominera en person åt gången, detta för att säkerställa att nomineringarna registreras rätt. Ett tips om du har många nomineringar, sammanställ nomineringarna i ett dokument som du kopierar från.
E-post och/eller telefonnummer
Om du nominerar för en S-förening, ange föreningen här. Ditt eget namn anger du i fältet "Ditt namn"
facebook Twitter Email