Socialdemokraterna i Lund

Årsmöte 2018

Tid: 24:e mars, kl. 10:00
Plats: Järnåkraskolans matsal

På dagordningen:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med bland annat

– Val av styrelse och utskott
– Behandling av motioner
– Val av gruppledare för kommunala nämnder och bolag
– Fastställande av kommunfullmäktigelistan för valet 2018
– Val av ledamöter till valberedningen för kommunala nämnder och styrelser

Motioner

Till årsmötet har det kommit in 7 motioner. Dessa har behandlats av styrelsen och finns tillsammans med motionssvar via länken nedan.

Motioner till årsmötet med svar

 

Val på årsmötet

Val av styrelse och utskott:

Kassör
– tillika ledamot i VU  för 2 år

Mandattiden utgår:
Joakim Twete

Verkställande utskottet
– 2 ledamöter för 2 år

Fortsatt mandattid:
Anna-Lena Hogerud
Eleni Rezaii

Mandattiden utgår:
Monica Molin
Mats Nilsson

Styrelsen
– 4 ledamöter för 2 år

Fortsatt mandattid:
Helena Lindh
Eva. S. Olsson
Ali Ismail
Peter Fransson

Mandattiden utgår:
Jeanette Olsson
Gustav Hofvander
Margoth Wahlström
Lars Westerberg

Revisorer
– 3 revisorer för ett år

Mandattiden utgår:
Mats Lindén
Kerstin Jönsson
Rune Granqvist

Revisorsersättare
– 3 ersättare för ett år

Mandattiden utgår:
Lennart Prytz
Lars Andrae
Kjell Boije

Verksamhetsrevisorer
– 3 ledamöter för ett år, varav en sammankallande

Mandattiden utgår:
Britt Svensson (sammankallande)
Björn Abelson
Solveig Ekström-Persson

Fanbärare för ett år

Mandattiden utgår:
Björn Abelson (ordinarie)
Lena Fällström (1:e ersättare)
Rune Granqvist (2:e ersättare)

Utskottsordförande
– för 1 år, ska vara ledamot av styrelsen

Mandattiden utgår:
Informationsansvarig Helena Lindh
Studieorganisatör Lars Westerberg
Ordförande i Pensionärsutskottet Margoth Wahlström
Facklig ledare Eva S. Olsson

Utskott – ledamöter för 1 år

Informationsutskottet
Helena Lindh (ordförande)
Mandattiden utgår:
Sebastian Persson
Klara Twete
Lena Fällström

Studie- och idépolitiska utskottet
Lars Westerberg (ordförande)
Mandattiden utgår:
Agneta Geijer
Mats Nilsson
Gustav Ekström
Ludvig Sundin

Pensionärsutskottet
Margoth Wahlström (ordförande)
Mandattiden utgår:
Fredrik Fexner (ordinarie)
Barbro Törnqvist (ordinarie)
Basile Antoniou (ordinarie)
Kerstin Dilton (ordinarie)
Marko Dimowski (ordinarie)
Kerstin Centerham (ersättare)
Anders Hansson (ersättare)
Ann-Sofi Severinsson (ersättare)
Ulf Iverfeldt (ersättare)
Mira Melander (ersättare)

Fackliga utskottet
Eva S. Olsson (ordförande)
Mandattiden utgår:
Rune Granqvist
Ann-Louise Levau
Gustav Hofvander
Jeanette Olsson

Valberedning för styrelser och nämnder i kommunen och regionen

Val som ska förrättas:
Sex ledamöter

Valberedningen för styrelser och nämnder i kommun och region består av
Valberedningens arbetsutskott (mandattid utgår 2020), Verkställande utskottets ledamöter, en ledamot utsedd av Fackliga utskottet, en ledamot utsedd av kommunfullmäktigegruppen, samt en ledamot utsedd av regionfullmäktigegruppen. Till dessa tillkommer de sex ledamöter som väljs av årsmötet 2018.

Fastställande av kommunfullmäktigelista samt val av gruppledare i nämnder, styrelser och bolag:

Valberedningen för listor och gruppledare består, förutom av ett arbetsutskott också av representanter från alla S-föreningar, arbetarkommunens styrelse, fackliga utskottet, kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen.
Tillsammans har valberedningen fastställt ett förstag på valsedel till kommunfullmäktige.
Valberedningens arbetsutskott har i förslaget uppdraget att komplettera vakanta platser.
Gruppledare och valsedel fastställs på Socialdemokraterna i Lunds årsmöte av dess medlemmar.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista
1. Anders Almgren
2. Elin Gustafsson
3. Björn Abelson
4. Fanny Johansson
5. Peter Fransson
6. Rita Borg
7. Stig Svensson
8. Eleni Rezaii Liakou
9. Kenth Andersson
10. Anna-Lena Hogerud
11. Lennart Prytz
12. Lena Fällström
13. Mattias Olsson
14. Eva S Olsson
15. Sebastian Persson
16. Lina Olsson
17. Pär-Ola Nilsson
18. Klara Twete
19. Haris Hadzovic
20. Ann-Margreth Ohlsson
21. Pontus Pyk
22. Margita Malmros
23. Joakim Twete
24. Helena Lindh
25. Mats Nilsson
26. Monica Molin
27. Lars Westerberg
28. Ann-Louise Levau
29. Rune Grankvist
30. Vlasta Sabljak
31. Kenneth M Persson
32. Akram Heidari
33. Mårten Spanne
34. Cecilia Skoug
35. Tesfom Solomon
36. Jorun Koca Jakobsson
37. Mikael Thunberg
38. Kerstin Vikner
39. Laurent Lawson
40. Margaretha Kristensson
41. Johnny Hultén
42. Linda Andersson
43. Gabor Tilesch
44. Ann-Sofie Severinsson
45. Eskil Carlström
46. Anna Larsen
47. Ludvig Stigsson
48. Josefina Bäck
49. Lars Graffemark
50. Eva Olsson
51. Anders Hansson
52. Solveig Ekström Persson
53. Abdelhak Elhachimi
54. Anna-Lena Håkansson
55. Harpreet Singh
56. Hanna Christensen
57. Ola Kristiansson
58.
59. Andreas Papamoshos
60.
61. Gustav Daun
62.
63. Öystein Kolsrud
64.
65. Stefan Nilsson

Valberedningens förslag till gruppledare i styrelser och nämnder – 2018
Kommunstyrelsen: Anders Almgren
Barn- och skolnämnden: Elin Gustavsson
Utbildningsnämnden: Stig Svensson
Kultur- och fritidsnämnden: Sebastian Persson
Byggnadsnämnden: Björn Abelson
Miljönämnden: Eleni Rezaii Liakou
Servicenämnden: Klara Twete
Tekniska nämnden: Lena Fällström
Socialnämnden: Eva S Olsson
Vård- och omsorgsnämnden: Pär-Ola Nilsson
Kommunrevisionen: Britt Svensson
Valnämnden: Jorun Koca Jakobsson
Överförmyndarnämnden: Solveig Ekström Persson
Arenabolaget: Lennart Prytz
LKF AB: Mattias Olsson
LKP AB: Helena Lindh
Renhållningsstyrelsen: Rune Granqvist
Kraftringen AB: Kenneth M Persson

facebook Twitter Email