Inbjudan till utbildningen Att vinna fler för vår idé

Partidistriktet inbjuder till utbildningen Att vinna fler för vår idé. Utbildningen riktar sig till valarbetare som är beredda att ta ett lite större ansvar i valrörelsen och bidra till att engagera och rusta fler partivänner i sin s-förening eller arbetarekommun för att möta väljarna på ett bra sätt. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om våra prioriterade frågor inför valet, våra
viktigaste argument och metoder för att genomföra bra samtal med väljaren.

Utbildningen genomförs i Kristianstad, Helsingborg och Lund.

Datum: 10 mars kl 09.00-16.00
Plats: Kristianstad
Datum: 10 mars kl 09.00-16.00
Plats: Helsingborg
Datum: 17 mars kl 09.00-16.00
Plats: Lund

Deltagarna får ett särskilt uppdrag att bidra till valstudierna i sin arbetarekommun. Som stöd i detta arbete tar partidistriktet fram ett ramprogram för en mindre utbildningsinsats som ska kunna kombineras med en dörrknackningsaktivitet eller annan utåtriktad aktivitet i valrörelsen.
Du anmäler dig till vår studieorganisatör på larswesterberg2008@yahoo.se

facebook Twitter Email