Joakim Friberg

Vårt valmanifest

Lund är en kommun med fantastisk potential. Här finns ett ledande universitet, ett starkt näringsliv och ett sprudlande kulturliv. Här finns också en engagerad och välutbildad befolkning. Men det goda utgångsläget tas inte tillvara. Välfärden försämras när skolklasserna blir större, äldreomsorgen är otillräcklig och det är brist på bostäder. Nu behövs det en ny politik med bättre prioriteringar och mer samarbete. Där hållbar utveckling och tillväxt går hand i hand med ökad jämlikhet. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar alla som bor och verkar här kan få del av.

Socialdemokraterna är en rörelse för frihet och jämlikhet. Vi är feminister och antirasister som kämpar mot orättvisor. Vårt mål är ett samhälle där alla kan förverkliga sina drömmar. Men idag finns stora skillnader i människors levnadsvillkor i vår kommun. Skillnader som beror på om du har jobb eller inte, om du är man eller kvinna eller hur stor inkomst du har. Ojämlikhet minskar framtidstron och dina möjligheter att själv kunna bestämma hur du vill leva ditt liv. När vi satsar på skola, vård, miljö och företagande ger vi inte bara Lundaborna bättre service. Vi skapar också jobb, framtidstro och en hållbar utveckling. Det är dags för förändring. Lund kan bättre!

10 punkter för ett bättre Lund

– Anställ fler lärare, minska skolklasserna och inför läxläsning i skolan
– Bygg 1 500 bostäder per år, varav minst 40 procent hyresrätter
– Ge alla ungdomar mellan 16-19 år möjlighet till fyra veckors sommarjobb
– Inför rätt till heltid och jämställda löner i kommunens verksamhet
– Inför en Jobbkommission och ett Näringslivsråd för fler jobb i Lund
– Inrätta en investeringsfond för förnyelsebar energi och grön omställning
– Inför bostad först och avskaffa hemlösheteten
– Satsa på kulturhusen, stärk stödet till föreningar och skapa fler lokaler för idrott
– Investera i en attraktiv stadskärna
– Inför flexibel hemvård och skapa fler mötesplatser, aktiviteter och träffpunkter

Länkar till fördjupad information om vår politik:

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2014-2018 (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Socialdemokraternas partiprogram (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

 

facebook Twitter Email