Joakim Friberg

En bra arbetsgivare

För oss feminister är jämställda löner för kommunens anställda en självklarhet. De som jobbar i kommunens verksamheter ska ha bra löner, god arbetsmiljö och stort inflytande över sitt arbete. Många arbetsuppgifter i de kommunala verksamheterna är tunga och slitsamma. Att som anställd få möjlighet till friskvård är därför en viktig del i att vara en god arbetsgivare. Personalen är vår absolut viktigaste resurs.

facebook Twitter Email