Daniel Pettersson

En bra start i livet

Skolans främsta uppgift är att utveckla elevernas kunskap. Det kräver en jämlik skola som ger barnen lika möjlighet att växa, nå framgång och förverkliga sina drömmar. Det kräver insatser som motverkar segregation och sätter barnens behov främst. Därför säger vi nej till skolor som drivs i vinstsyfte.

Vi vill att kreativitet, nyfikenhet och trygghet ska prägla lärandet, både i för- och grundskola. Trygga människor vågar pröva det nya och bidrar till förändring. För att klara det krävs mindre klasser och fler lärare. Hur man har det hemma ska inte påverka resultatet, varje barn måste få den hjälp och det stöd som behövs. Lärarnas ska få bättre förutsättningar att vara pedagoger som lotsar barnen framåt. Utemiljön ska locka till lek och lärande och genom det stödja skolans övriga uppgifter.

facebook Twitter Email