En värdig omsorg

Ett gott liv kräver bra boende, stöd och vård vid behov, välfungerande färdtjänst, tillgängliga mötesplatser och möjlighet att delta i kultur- och fritidsliv.

Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt liv också med en eller flera funktionsnedsättningar. Vilka stödinsatser som erbjuds ska aldrig vara beroende av inkomst eller att anhöriga finns, vill och orkar. Var och en ska kunna leva som sina jämnåriga, vara verksamma i arbete, daglig verksamhet eller annan sysselsättning.

Behov av stöd i vardagen och personlig omvårdnad kan kan vara en stor omställning för den som tidigare varit van att klara sig själv. Vi vill göra hemvården mer flexibel så att den enskilde själv får prioritera vad som är viktigt. Det måste finnas utrymme både för det överenskomna och det oförutsedda. Vi vill utveckla en kvalitetsgaranti för äldre tillsammans med intresserade Lundabor och berörda. Utvärderingar där brukare, anhöriga och personal deltar ska säkerställa att god kvalitet ges.

facebook Twitter Email