Fler bostäder i attraktiv miljö

Vi ska bygga bort bostadsbristen som hindrar personer att flytta, ta ett nytt jobb eller bli självständiga. Vi vill bygga i hela kommunen, både hyresrätter och andra boendeformer. På så sätt motverkas segregation samtidigt som valfriheten ökas.

Vi vill bygga tätare och stadsmässigt för att skapa en bättre boendemiljö. Många bostadsområden och stadsdelar behöver rustas upp. Det kan handla om bättre grönområden, ökad trygghet, service och kollektivtrafik. Hela Lund ska leva. Ökade insatser behövs för bostadsbyggande och samhällsutveckling i de östra kommundelarna.

Lunds centrum behöver bli mer levande och attraktivt. Vi måste samverka brett för att skapa bättre förutsättningar för handel, restauranger och kulturutbud. Torgen ska vara platser för möten och aktiviteter eller en paus i vardagen. Barnen har rätt till större utrymme i centrum, genom fler platser för lek. Ett levande centrum kräver olika sätt att ta sig fram på. Genom att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik blir centrum mer attraktivt. Samtidigt måste det finnas parkeringar i närheten av centrum för de som behöver ta bilen.

facebook Twitter Email