Joakim Friberg

Gröna miljöer och hållbar omställning

Alla måste ta ansvar för framtiden och förändra sin användning av jordens resurser. Vi vill att Lund ska bli ledande i den utvecklingen. Därför vill vi investera i förnyelsebar energi och prioritera klimatsmart byggande. Lunds kommun ska bli oberoende av fossila bränslen och prioritera ekologiska och närodlade varor. Som huvudägare i energibolaget Kraftringen kan och ska vi ta ansvar för att erbjuda förnyelsebar energi till rimliga priser.

Våra parker och grönområden är viktiga både för hälsa och avkoppling. Möjligheten till gröna oaser i närmiljön ger oss bättre miljö och ett bättre liv. Vi vill vårda våra parker och befria dem från byggande och stärka naturvården.

facebook Twitter Email