Kultur och aktiv fritid

Kultur och idrott ger möjligheter att mötas, förstå sociala skillnader och motarbeta ojämlikhet. Lund är ett exempel på detta. Den humoristiska ådra som har växt fram och förfinats i Lund har bidragit till att vi bor i en öppen, välkomnande stad. För att det ska fortsätta vara så måste aktiviteterna vara öppna för alla oavsett bakgrund, kön eller särskilda behov.

Tjejers och killars aktiviteter måste värderas lika. Barn och ungas kreativitet och eget skapande får inte begränsas av föräldrarnas ekonomi eller brist på lokaler. Eldsjälar i föreningar gör ovärderliga insatser för ungas aktiviteter. Vi vill öka deras möjlighet till att fortsätta sitt engagemang och erbjuda en kontinuerlig verksamhet. För att alla ska kunna hitta något som passar dem vill vi bland annat öka stödet för arrangemang och kulturprojekt. Kulturens förutsättningar och medborgarnas möjlighet att ta del av kultur ska förbättras.

facebook Twitter Email