Solidaritet för ökad trygghet

Alla ska ha rätt till ett tryggt och gott liv.

Den som inte har något arbete eller någon bostad, eller den som har fastnat i ett missbruk upplever sällan livet som gott eller tryggt. Vi ser bostaden som en rättighet och en förutsättning för att få ett värdigt liv. En strategi mot hemlöshet där bostad kommer först kan ge bra resultat och måste prövas. Den som har fastnat i missbruk måste snabbt få rätt stöd för att ta sig ur det. Vi vill öka stödet till utsatta familjer. Det finns också ett behov av att arbeta mer med insatser mot våld i nära relationer. Lund borde ta ett större ansvar för att Sverige ska vara en fristad för förföljda. Vi tror att många Lundabor skulle vilja vara mer aktiva i att skapa en välkomnande plats för våra nyanlända.

facebook Twitter Email