Joakim Twete

Ung i Lund

Kommunen kan bli bättre på att stödja möjligheter till att unga får jobb . Lunds kommun behöver ta ett större ansvar och anställa fler ungdomar i sin egen verksamhet. Det ska finnas bostäder för alla livssituationer och det ska, även som ung, gå att få ett förstahandskontrakt. Som ung vuxen ska det vara möjligt att få tillgång till allt kommunen har att erbjuda.

Studenterna och universitetet har präglat Lund sedan 1600-talet och bidragit till kunskap, utveckling och vitalitet. För att ta tillvara på detta måste kommunen och universitetet skapa plattformar för samarbete, kunskapsöverföring och möjligheter att ge studenterna relevant arbetslivserfarenhet. Kommunen måste vara bättre på att föra dialog med och lyssna in studenterna, deras organisationer och de unga vuxnas behov.

facebook Twitter Email