Styrelsen

Styrelsen är...

Verkställande utskott (VU)
Anna-Lena Hogerud, ordförande
Eleni Rezaii
Joakim Friberg, kassör
Monica Molin
Mats Nilsson

Övriga styrelsen
Helena Lindh
Peter Fransson
Eva S Olsson
Gustav Hofvander
Jeanette Olsson
Lena Fällström
Margoth Wahlström
Daniel Fatemi

Adjungerade ledamöter, styrelsen
Anders Almgren (kommunalråd)
Elin Gustafsson (kommunalråd)
Morgan Johansson (riksdagen/regeringen)
Sebastian Persson (politisk sekreterare till kommunalråden)

facebook Twitter Email