Fackliga utskottet

Utskottet för facklig-politisk samverkan med bl.a. LO

Ordförande
Eva S Olsson

Ledamöter
Gustav Hofvander
Ann-Louise Levau
Rune Granqvist
Jeanette Olsson

facebook Twitter Email