På gång Engagera dig Vår politik
Ali Jehad

Socialdemokraterna får gehör för sitt förslag om debitering av förskoleavgiften

Barn- och skolnämnden beslutade igår i enlighet med Socialdemokraternas förslag om delad förskoleavgift för föräldrar som inte är folkbokförda på samma adress.

För snart två år sedan skickade Lina Olsson (S) in en motion där det föreslogs att en utredning av ett system för debitering av förskoleavgiften där normen är att de vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adressdelar på avgiften. Detta för att ta hänsyn till familjekonstellationer där vårdnadshavare är separerade. I ärendet inkluderas även…

Läs mer
Ali Jehad

Höj inte avgifterna för kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Socialdemokraterna vill stoppa alla höjningar av taxor och avgifter för kommunens kultur- och fritidsverksamheter för nästa år. Dessutom vill de bland annat att kultur- och fritidsnämnden bygger en ny simhall Dalby och satsar på idrotts- och fritidslokaler i Södra Sandby.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 22 juni ska ett förslag på taxor och avgifter för kultur- och fritidsverksamheterna tas fram. Inför beslutet presenterar Socialdemokraterna ett förslag om att inte höja några taxor och avgifter alls inför 2023. De vill alltså att kommunen frångår principen om att indexuppräkna taxorna. – Omvärldsläget påverkar oss alla och…

Läs mer
Ali Jehad

Socialdemokraterna vill tillföra 37 miljoner kronor till grundskolan och förskolan

Barn- och skolnämnden har ett prognostiserat överskott på 37 miljoner kronor. Socialdemokraterna kräver nu att barn- och skolnämnden får använda hela sitt förväntade överskott för att stärka upp grundskolan, förskolan och fritidshemsverksamheten.

På tisdagen sammanträder barn- och skolnämnden och en av frågorna som ska debatteras är fördelning av resurser till bland annat grundsärskolan och grundskolan. Socialdemokraterna går nu fram med ett krav om att hela nämndens överskott på 37 miljoner kronor ska disponeras av nämnden. – Den borgerliga nedskärningspolitiken har satt djupa spår inom skolan. Till exempel…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna presenterar stora satsningar på skola och utbildning

Under parollen ”vårt Lund kan bättre” presenterade Socialdemokraterna igår sina vallöften för att Lunds kommun ska återta sin plats som Sveriges främsta kunskaps- och utbildningskommun.

Under torsdagseftermiddagen presenterade Socialdemokraterna sina vallöften vad gäller skola och utbildning. Förslagen görs för att vända den borgerliga nedskärningspolitiken till satsningar på skola och utbildning. Sedan det liberalledda styret tillträdde har antalet lärare i grundskolan blivit väsentligt färre, trots att eleverna har blivit 600 fler. Detta menar Socialdemokraternas Anders Almgren gör att Lunds kommun sticker…

Läs mer
Ali Jehad

Skapa ett kulturhus i stationshuset i Genarp

Hur ska den gamla stationsbyggnaden i centrala Genarp användas i framtiden? I ett nytt förslag till kultur- och fritidsnämnden föreslår Socialdemokraterna att det ska utredas om inte det kan bli ett nytt kulturhus.

Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Genarps kultur- och idrottsinfrastruktur. Efter att tidigare under mandatperioden drivit igenom en satsning på Ekevellen och upprustning av parkeringen vid idrottsplatsen och varit delaktiga i beslutet om en ny idrottshall vid Häckebergaskolan kommer Socialdemokraterna nu med ett nytt förslag. De tycker att kommunen ska utreda förutsättningarna att göra om den gamla…

Läs mer
Per Wilkens, Ali Jehad & Kristian Pohl

Socialdemokraterna i Lund presenterar sitt kriminalpolitiska handlingsprogram

Idag har Socialdemokraterna i Lund presenterat ett kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022 -2026. De betonar vikten av kommunens brottsförebyggande ansvar och vill se fler trygghetsskapande insatser.

Socialdemokraterna i Lund har antagit ett kommunalt kriminalpolitiskt handlingsprogram för 2022-2026. Detta i syfte att göra Lund till en ännu tryggare kommun med en fortsatt minskad brottslighet. — Idag presenterar vi vårt första kriminalpolitiska handlingsprogram. Det är bland de första i sitt slag i hela landet . I det pekar vi ut hur vi kan…

Läs mer
Ali Jehad

Skapa bättre förutsättningar Revinges idrotts- och fritidsliv

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningar för ett mer livaktigt idrotts- och fritidsutbud i Revingeby. I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår de idag att kommunen, tillsammans med föreningslivet, ska utveckla Revinge IP. Något som länge efterfrågats av Revinge IF.

2012 presenterade Revinge IF ett förslag där idrottsplatsen skulle byggas om så att den innehåller bland annat en fotbollsplan för 7-mannaspel, löparbanor och boulebanor. I samma förslag presenterade Revinge IF också en multiplan och nybyggnation. Ett förslag som inte lett till några konkreta förändringar eller investeringar. Det vill Socialdemokraterna ändra på. I en ny skrivelse…

Läs mer
Lina Olsson

Genomför en oberoende genomlysning av Högevall

Mot bakgrund av uppgifter om bristande arbetsmiljö för personalen och trygghet för badgäster kräver Socialdemokraterna idag att en oberoende genomlysning av Högevallsbadets verksamhet.

Hög personalomsättning, systematisk underbemanning och bristande säkerhet är några av de saker som lyfts fram av personalföreträdare på Högevallsbadet. Det som framkommer är till exempel allvarliga brister i säkerhetsarbetet vad gäller larmsystem som är ur funktion och att underbemanningen ofta gör det omöjligt att närvara i hela badhuset när det är öppet. Mot bakgrund av…

Läs mer

Nej till NATO – ja till alliansfrihet

Rysslands angrepp på Ukraina förändrar den säkerhetspolitiska ordning som byggts i Europa efter det kalla krigets slut. Det gör att det har funnits skäl att föra en diskussion inom vårt parti om det nya säkerhetspolitiska läget. Det var anledningen till att Socialdemokraterna i Lund möttes för en säkerhetspolitisk dialog. Socialdemokraterna i Lund har historiskt sett…

Läs mer
Pixaby

Bredda stödet till det fria kulturlivet

Socialdemokraterna vill att fler former av stöd till det fria kulturlivet tas fram. Idag är kulturstöden enkom fokuserade kring publika arrangemang, något som Socialdemokraterna menar hämmar utvecklingen av kulturlivet.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun erbjuder fler stöd till det fria kulturlivet än vad som görs idag. I dagsläget erbjuder Lunds kommun tre huvudsakliga typer av stöd till kulturlivet; stöd till publika arrangemang i form av projektbidrag och årliga verksamhetsbidrag samt projektstöd/utvecklingsstöd inom konst, kultur och innovation på Stenkrossen. De befintliga stöden tycker Socialdemokraterna är…

Läs mer
facebook Twitter Email