På gång Engagera dig Vår politik
Ali Jehad

Skapa bättre förutsättningar Revinges idrotts- och fritidsliv

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningar för ett mer livaktigt idrotts- och fritidsutbud i Revingeby. I en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden föreslår de idag att kommunen, tillsammans med föreningslivet, ska utveckla Revinge IP. Något som länge efterfrågats av Revinge IF.

2012 presenterade Revinge IF ett förslag där idrottsplatsen skulle byggas om så att den innehåller bland annat en fotbollsplan för 7-mannaspel, löparbanor och boulebanor. I samma förslag presenterade Revinge IF också en multiplan och nybyggnation. Ett förslag som inte lett till några konkreta förändringar eller investeringar. Det vill Socialdemokraterna ändra på. I en ny skrivelse…

Läs mer
Lina Olsson

Genomför en oberoende genomlysning av Högevall

Mot bakgrund av uppgifter om bristande arbetsmiljö för personalen och trygghet för badgäster kräver Socialdemokraterna idag att en oberoende genomlysning av Högevallsbadets verksamhet.

Hög personalomsättning, systematisk underbemanning och bristande säkerhet är några av de saker som lyfts fram av personalföreträdare på Högevallsbadet. Det som framkommer är till exempel allvarliga brister i säkerhetsarbetet vad gäller larmsystem som är ur funktion och att underbemanningen ofta gör det omöjligt att närvara i hela badhuset när det är öppet. Mot bakgrund av…

Läs mer

Nej till NATO – ja till alliansfrihet

Rysslands angrepp på Ukraina förändrar den säkerhetspolitiska ordning som byggts i Europa efter det kalla krigets slut. Det gör att det har funnits skäl att föra en diskussion inom vårt parti om det nya säkerhetspolitiska läget. Det var anledningen till att Socialdemokraterna i Lund möttes för en säkerhetspolitisk dialog. Socialdemokraterna i Lund har historiskt sett…

Läs mer
Pixaby

Bredda stödet till det fria kulturlivet

Socialdemokraterna vill att fler former av stöd till det fria kulturlivet tas fram. Idag är kulturstöden enkom fokuserade kring publika arrangemang, något som Socialdemokraterna menar hämmar utvecklingen av kulturlivet.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun erbjuder fler stöd till det fria kulturlivet än vad som görs idag. I dagsläget erbjuder Lunds kommun tre huvudsakliga typer av stöd till kulturlivet; stöd till publika arrangemang i form av projektbidrag och årliga verksamhetsbidrag samt projektstöd/utvecklingsstöd inom konst, kultur och innovation på Stenkrossen. De befintliga stöden tycker Socialdemokraterna är…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Pendlarkort som löneförmån

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill erbjuda anställda i Lunds kommun pendlarkort som löneförmån.

Ett av målen i kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, Lundaeko, är att minska utsläppen från trafiken med 90% mellan 2010 och 2030. Klimatpolitiska rådet i Lund efterlyser nya styrmedel för att lyckas med den målsättningen. Att ersätta biltrafik med kollektivtrafikresande bland pendlare i större utsträckning är helt centralt för att nå målsättningen. I ett…

Läs mer
Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill bygga ett idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby

Bygg ett samlat idrotts- och fritidscentrum vid Killbebäckskolan i Södra Sandby. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige

Södra Sandby är en ort på frammarsch. De samlade ambitionerna av att stärka och utveckla Södra Sandbys centrum kommer göra att ännu fler människor vill flytta till och etablera sig på orten. Ska det vara möjligt måste den kommunala servicen följa med i utvecklingen menar Socialdemokraterna som idag på en pressträff har presenterat ett förslag…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att nationerna ska kunna ha öppet fler dagar i veckan

Socialdemokraterna vill att kommunen prövar en timmes längre öppethållande på krogar, pubar och nationer där så är möjligt, samt ger nationerna möjlighet till alkoholtillstånd fler dagar i veckan. Det föreslår de idag.

Socialdemokraterna vill att Lund ska vara en kommun rik på attraktiviteter och nöjen samt Sveriges i särklass bästa studentstad. Därför har partiet vid flera tillfällen förordat satsningar för att stödja kulturlivet, den kreativa sektorn och förbättra förutsättningarna för krögare. Socialdemokraterna föreslog exempelvis avgiftsfritt för restaurangernas uteserveringar långt innan pandemin, när övriga partier äntligen ställde sig…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Gör Lund till en fristad för forskare och studenter som flyr kriget i Ukraina

Lunds universitet har flaggat för att allt fler ukrainska studenter och forskare kommer att höra av sig direkt till Lunds universitet i syfte att söka sig till Lunds kommun till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Universitetet har redan mött utmaningar vad gäller den pressade bostadssituationen i Lund. Socialdemokraterna menar att Lunds kommun bör…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill erbjuda ungdomar kultursommarjobb

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv för alla Lundabor. Ett sätt att göra detta på, menar de, är att fördjupa samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att möjliggöra en bredare kulturverksamhet för fler. De föreslår därför en satsning på ett gemensamt projekt med fokus på att ge seniorer…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Inför ett särskilt föreningsbidrag för 21–25 åringar

Lunds kommun har idag ett föreningsbidrag som gäller barn och unga mellan 7–20 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun inför ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, vilket skulle innebära att kommunen erbjuder föreningsstöd till samma åldersgrupp som till exempel Riksidrottsförbundet.

Lunds kommuns föreningsbidrag till barn och unga riktar sig i dagsläget till åldersgruppen 7–20 år. Många kommuner, och Riksidrottsförbundet, har föreningsbidrag som riktar sig till åldersgruppen 7–25 år. Socialdemokraterna går nu fram med ett förslag om att Lunds kommun ska addera ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, så att även Lunds kommun kan…

Läs mer
facebook Twitter Email