På gång Engagera dig Vår politik Kyrkoval 2021
VIKTIG NYHET

Vi söker en kanslist för Socialdemokraterna i Lund!

Till vårt kansli på Västra Stationstorget 11 i Lund söker vi en kanslist som kan arbeta med föreningsadministrativa uppgifter. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du själv planerar en stor del av din tid. Du arbetar mestadels ensam på kansliet. En förutsättning för tjänsten är att du är väl förtrogen med arbetarrörelsens ideologi och sympatiserar…

Läs mer
Jens Ohlsson

Nu lyfts äldreomsorgen ytterligare

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår i sin budgetproposition en ytterligare stärkning av äldreomsorgen. Bland annat tillsjukts cirka 25 miljoner kronor till Lunds kommuns äldreomsorg. Tillskottet är välbehövligt efter pandemin, som har belyst att det saknas ekonomiska resurser i äldreomsorgen för att matcha de goda intentioner som finns i verksamheten och de förväntningar lundaborna har på den, menar Socialdemokraterna i lund.

Socialdemokraterna menar att det är dags att höja ambitionsnivån och ta äldreomsorgen in i 2020-talet där individens behov och förväntningar i hög grad faktiskt möts av den verksamhet som ska ta vid när våra förmågor sviker på äldre dagar, eller när vi drabbas av olycka eller sjukdom tidigare i livet. Idag presenterade regeringen ytterligare välfärdssatsningar….

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att ombyggnaden av Fäladsskolan sätts i gång i enlighet med demokratiskt fattade beslut

Planerna för ut- och ombyggnad av Fäladsskolan har pausats. I en skrivelse till barn- och skolnämnden kräver Socialdemokraterna att planerna för skolan skyndsamt återupptas och verkställs.

Redan 2016 beställde barn- och skolnämnden en ut- och ombyggnad av Fäladsskolan. Planerna för detta har därefter fortsatt och i barn- och skolnämndens beslutade lokalplan för 2020–2025 fastställs att skolan ska byggas om. Dessutom har kommunfullmäktige avsatt de 200 miljoner kronor som krävs för nybyggnationen i den beslutade ekonomi- och verksamhetsplanen för 2021–2024. Skolbyggnaden är…

Läs mer
Lina Olsson

Det är dags för ett Seniorernas hus i Lund

Fler pensionärs- och seniorföreningar efterfrågar lokaler att bedriva sin verksamhet i. För att möta detta behov och kunna erbjuda en bredare verksamhet till Lunds kommunseniorer föreslår Socialdemokraterna i en motion att ett Seniorernas hus öppnar i Lund.

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningarna för de ideella pensionärs- och seniorföreningar som finns i Lunds kommun. Något som ofta efterfrågas är en plats att bedriva sin verksamhet på och som kan ske under rimliga ekonomiska villkor. Socialdemokraterna, som tidigare har föreslagit att föreningsstödet till bland annat dessa organisationer ska höjas, föreslår nu att Lunds kommun…

Läs mer
Lina Olsson

Bygg ut kommunens sommarkolloverksamhet

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun bygger ut sommarkolloverksamheten i syfte att erbjuda fler barn tillgång till en aktiv fritid under sommarlovet. Det föreslår de i en motion till Lunds kommunfullmäktige.

I Lunds kommun har Fältgruppen under flera somrar anordnat sommarkollo. Kultur- och fritidsnämnden har även erbjudit barn i Lunds kommun en dagkollovistelse på sommaren på Habo gård. Detta är något Socialdemokraterna välkomnar och anser vara välbehövliga initiativ som bidrar till att säkerställa att fler barn har möjlighet till en aktiv fritid. Däremot menar partiet att…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Anlägg temalekplatser i Lunds kommun

Malmö stad har under flera år anlagt så kallade temalekplatser som varit mycket uppskattade. Lekplatser som lockar besökare såväl från den egna staden som från hela Skåne. Nu vill Socialdemokraterna att Lunds kommun tar efter och anlägger temalekplatser runt om i kommunen.

Lek, fysisk aktivitet och utevistelse är viktiga aktiviteter för barns fysiska utveckling. Men det bidrar dessutom i hög grad till att stimulera till kreativitet, mental utveckling och socialt samspel med andra. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga till samspel med andra. Leken bidrar också till barns förmåga att förstå verkligheten och bearbeta händelser…

Läs mer
Jens Ohlsson

Jämlik och inkluderande rekrytering ska vara självklart i Lund

Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ vill att Lunds kommun ska stärka arbetet med breddad rekrytering. Det föreslår de i en gemensam motion till Lunds kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommuns arbete med breddad rekrytering utvecklas och systematiseras i Lunds kommun. De menar att arbetet som kommunen bedriver idag i syfte att möta kompetensbehoven och inkludera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom exempelvis personer med funktionsvariationer, behöver stärkas och tydliggöras. — En…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill se krafttag mot sexköp och människohandel

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun i samråd med polisen och andra organisationer ska bekämpa sexhandel inom kommunens gränser.

Sverige var första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster, följt av skarpare lagstiftning mot människohandel. Likaså ämnar samtyckeslagen från 2018 att skydda fler från att bli utsatta för övergrepp. Trots detta finns det mycket kvar att göra, menar Socialdemokraterna. I en motion till Lunds kommunfullmäktige uppmärksammar de sexhandeln i samhället och vill…

Läs mer
Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill skapa mer attraktiva boende- och vistelsemiljöer

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer. Först ut föreslår de att den oanvända grusplanen intill Fågelskolan görs om.

För att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer är ytorna mellan bebyggelsen oerhört viktiga. Lika stor tillgång som de är om de planeras på rätt sätt, lika stor belastning kan de bli om de lämnas för fäfot. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer….

Läs mer
Lina Olsson

Nu skapas långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus

När socialnämnden sammanträdde under onsdagen fattades beslut om ett idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och Vänskapens hus. Ett avtal som skapar långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus verksamhet.

Framtiden för Vänskapens hus har varit en följetång under hela mandatperioden. Från att servicenämnden först beslutat om att vräka Vänskapens hus i början av 2019 till att kommunfullmäktige, i ett blocköverskridande samarbete som bland annat initierades av Socialdemokraterna, i augusti 2020 beslutade att Vänskapens hus ska finnas kvar. När socialnämnden sammanträdde under onsdagen togs ytterligare…

Läs mer
facebook Twitter Email