Lars Micael Adrian

Lina Olsson

Namn: Lars Micael Adrian

Församling: Lunds Domkyrkoförsamling

Står som nummer 13 på listan till kyrkomötet, 8 på listan till kyrkofullmäktige i Lunds stad och 16 på listan till stiftsfullmäktige

Sysselsättning: Tidigare administrativ chef Svenska kyrkan i Malmö, förvaltningschef i Burlöv, nyhetschef på Kyrkans Tidning, Ordförande i Bibelns Värld i Ängelholm, Ledamot av Lunds Domkyrkas Vänner, Guide på Christinehofs slott, Redaktör för Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, Ledamot av Lunds Missionssällskap, Ledamot av Lunds Teaterförening, Ledamot av Hyllie Parks folkhögskolas styrelse m m

Vad är viktigt för dig i kyrkopolitiken: Skapa förutsättning för att kyrkans budskap ska bli alltmer angeläget. Stödja anställda att fokusera på kärnverksamheterna gudstjänst och diakoni.

Varför ställer du upp i kyrkovalet? Med min långa erfarenhet av att ha haft ledande befattningar i kyrkan vet jag hur viktigt det är att förtroendevalda förmår lyssna in, stödja och peka ut färdriktning tillsammans med kyrkoherde

Kul fakta om dig? Bilintresserad tysklandsresenär. Tidigare körsångare i Lunds Domkyrka

facebook Twitter Email