Kerstin Vikner

Namn: Kerstin Vikner

Församling: Dalby församling där Torna Hällestad och Bonderup ingår.

Står som nummer tre på listan till kyrkofullmäktige.

Sysselsättning: Aktiv senior som förtroendevald, ledamot i kultur- och fritidsnämnden och konsthallsutskottet, Lunds kommun.

Vad är viktigt för dig i kyrkopolitiken? Att kyrkan är demokratisk, öppen för alla, att församlingen står för medkänsla och solidaritet, lokalt och globalt.

Varför ställer du upp i kyrkovalet? För att värna om kyrkans betydelse som kulturbärare, vilket bl.a. betyder att en god och långsiktig förvaltning av resurser, mänskliga och materiella, ska prioriteras framför risktagande och kortsiktighet.

Kul fakta: Gillar att odla min trädgård, skriva en rad, och allra mest att spela saxofon, gärna jazzigt i folkton.

facebook Twitter Email