Stefan Salomonsson

Namn: Stefan Salomonsson

Församling: Dalby församling där Torna Hällestad och Bonderup ingår.

Står som nummer fem på listan

Sysselsättning: Pensionerad sedan 2014 efter ett yrkesliv inom näringsliv och statliga myndigheter. Vid sidan om arbetet och sedan pensioneringen engagerad inom olika trädgårdsföreningar, främst Rhododendronföreningen i Södra Sverige. Egen trädgård som tar en stor del av min tid.

Vad är viktigt för dig i kyrkopolitiken? För mig står Svenska Kyrkan och den kristna grundsynen för något viktigt i vårt land. Något gammalt och grundläggande. Ett kulturarv av byggnader och idéer som kräver vård och utveckling in i vår egen tid.

Varför ställer du upp i kyrkovalet? Min socialdemokratiska grundsyn handlar om en tanke om samhörighet där alla skall vara med i båten. Jag tycker att vi i Sverige på senare år alltför mycket hamnat i ett individualistiskt samhälle där den starke tar för sig på den svages bekostnad. Solidaritet stämmer bättre med vad kykan och kristendomen står för.

Kul fakta: I övrigt har jag breda intresseområden inom det mesta. Vill gärna tipsa om hur roligt det är att ”snöa in” och ha ett specialintresse. I mitt fall Rhododendron, som skaffat mig otaliga vänner och kontakter runt om i världen.

facebook Twitter Email