Roland Carlsson

Lina Olsson

Namn: Roland Carlsson

Församling: Lunds Östra Stadsförsamling

Står som nummer 6 på listan till kyrkofullmäktige i Lund.

Sysselsättning: Pensionär, f d aktiv inom Livsmedelsarbetareförbundet, med dryga 42 år av nattskift inom bageri i bagaget.

Vad är viktigt för dig inom kyrkopolitiken? Fastighetsfrågor och underhåll. Bevara kyrkan tusenåriga kulturarv och att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler på rätt plats för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Varför ställer du upp i kyrkovalet? Socialdemokratin står för en inkluderande kyrka, öppen för alla.

Kul fakta om dig: Odlar med viss framgång klassiska druvkloner ( främst PN 235 och PN 237) i den Skånska myllan.

facebook Twitter Email