Sökresultat för: Pär-Ola Nilsson

Ali Jehad

Pär-Ola Nilsson

Pär-Ola Nilsson är en av många hallänningar som sökt sig söder ut för att studera och som sedermera fastnat. Pär-Ola bor på Norra fäladen och arbetar som personalspecialist i Kävlinge…

Läs mer
Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill erbjuda ungdomar kultursommarjobb

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv för alla Lundabor. Ett sätt att göra detta på, menar de, är att fördjupa samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och…

Läs mer

Valberedningens förslag till gruppledare i kommunala nämnder och styrelser!

Här presenteras Valberedningens förslag på gruppledare i kommunala nämnder och styrelser, som kommer att fastställas på arbetarekommunens årsmöte lördagen den 12 mars: Barn- och skolnämnden: Mattias Olsson Byggnadsnämnden: Björn Abelson…

Läs mer

Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelistan!

Här presenteras valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista, som sedan kommer att fastställas på arbetarekommunens årsmöte lördagen den 12 mars: Plats 1: Anders Almgren Plats 2: Lina Olsson Plats 3: Björn Abelson…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att medborgare kompenseras för bristerna i välfärden under pandemin

Välfärdsservicen har brustit i sviterna av pandemin. Socialdemokraterna föreslår ännu en gång att vårdnadshavare och brukare kompenseras för den begränsade välfärden i två skrivelser till barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden

Med motivering utifrån det rådande läget har välfärdsservicen varit begränsad de senaste åren jämfört med normala fall. Socialdemokraterna menar att medborgare bör kompenseras när kommunens utbud och tjänster begränsas. Detta…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna vill införa avgiftsfri ledsagning i Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Det föreslår de idag i en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa avgiftsfri ledsagning. Grunden för rätt till ledsagning finns i lagstiftning, i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i socialtjänstlagen….

Läs mer
Jens Ohlsson

Freda äldres livsvillkor från ideologiskt betingade besparingar!

Under tisdagen hanterar vård- och omsorgsnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta utmaningarna.

Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om sin budget för 2022 och det förslag som ligger för beslut skjuter över finansiering av vår gemensamma välfärd på sköra och sjuka individer i…

Läs mer
Lina Olsson

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot omsorgens stora överskott

Vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett enormt överskott. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot överskottet och menar att det bör användas i verksamheten.

I vård- och omsorgsnämndens senaste ekonomiska prognos för 2022 framgår det att vård- och omsorgsnämnden förväntas gå med ett överskott på över 92 miljoner kronor för 2021. Detta motsvarar cirka…

Läs mer
Jens Ohlsson

Nu lyfts äldreomsorgen ytterligare

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår i sin budgetproposition en ytterligare stärkning av äldreomsorgen. Bland annat tillsjukts cirka 25 miljoner kronor till Lunds kommuns äldreomsorg. Tillskottet är välbehövligt efter pandemin, som har belyst att det saknas ekonomiska resurser i äldreomsorgen för att matcha de goda intentioner som finns i verksamheten och de förväntningar lundaborna har på den, menar Socialdemokraterna i lund.

Socialdemokraterna menar att det är dags att höja ambitionsnivån och ta äldreomsorgen in i 2020-talet där individens behov och förväntningar i hög grad faktiskt möts av den verksamhet som ska…

Läs mer
Lina Olsson

Det är dags för ett Seniorernas hus i Lund

Fler pensionärs- och seniorföreningar efterfrågar lokaler att bedriva sin verksamhet i. För att möta detta behov och kunna erbjuda en bredare verksamhet till Lunds kommunseniorer föreslår Socialdemokraterna i en motion att ett Seniorernas hus öppnar i Lund.

Socialdemokraterna vill skapa bättre förutsättningarna för de ideella pensionärs- och seniorföreningar som finns i Lunds kommun. Något som ofta efterfrågas är en plats att bedriva sin verksamhet på och som…

Läs mer
facebook Twitter Email