Sebastian Jaktling

350 miljoner för att stärka den kommunala välfärden

Tidigare idag presenterade Socialdemokraterna ett förslag på tilläggsbudget för EVP 2021-2023 med satsningar omfattande cirka 350 miljoner kronor. Satsningarna är en följd av de nya statsbidrag till kommuner och regioner som den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om inom ramen för budgetproposition för 2021.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i budgetpropositionen för 2021 presenterat ett nationellt åtgärdspaket på över 100 miljarder kronor. Däribland föreslås ytterligare tillskott till kommuner och regioner på 10 miljarder kronor. För Lunds kommun innebär detta att cirka 142 miljoner kronor tillförs välfärden. Cirka 57 miljoner av dessa är riktade till förbättringar i välfärden.

Socialdemokraterna presenterade under måndagen sitt förslag på fördelningen av de nya statsbidragen till Lunds kommun. Under presentationen underströk de att tilläggsbudgeten är en historisk möjlighet att stärka den kommunala välfärden och se till att minska eftergifterna av den rådande pandemin. Socialdemokraterna föreslår i sin tilläggsbudget sammanlagt en förstärkning på cirka 350 miljoner kronor fördelat över tre år.

— Vi ser med stor oro på konsekvenserna av coronapandemin. Den har bland annat synliggjort brister i välfärden som vi socialdemokrater har påpekat länge. Det är tydligt att vår gemensamma välfärd behöver tillföras mer resurser. Vi har nu en historisk möjlighet att skapa ett Lund som står starkare. Vi ska inte tillbaka till det som var innan covid-19, vi ska bygga något ännu bättre. Det är därför vi nu presenterar ytterligare förslag som stärker välfärden i alla dess delar. Tillsammans med det budgetförslag vi presenterade i våras får vi en helhet som signalerar att Lunds kommun bryter med nedskärningspolitiken och satsar sig ur krisen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna fokuserar särskilt på satsningar på det trygghetsförebyggande arbetet. De menar att det är av stor vikt att synliggöra och åtgärda den ökade otryggheten i samhället som en konsekvens av covid-19.

— Vi har gång på gång de senaste månaderna påpekat att Lunds kommun måste se till att alla lundabor känner sig trygga. Exempelvis ser vi en enorm ökning av anmälningar av våld i nära relationer. Mellan juni och augusti ökade antalet anmälningar med 93 % jämfört med samma period i fjol. Vi har tidigare påpekat att Lundakvintettens hantering i frågan är ofattbar. Det är självklart för oss att kommunen måste rustas i syfte att skapa trygghet för alla lundabor, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs förslaget i sin helhet här.

facebook Twitter Email