Sebastian Persson

430 miljoner till skola och idrott

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde fattades flera viktiga beslut som stärker Lunds kommun som skol- och utbildningsort. Bland annat beslutades att föreslå kommunfullmäktige att investera 430 miljoner kronor i skolor och idrottshallar i Veberöd, Dalby och Lunds stad.

De 430 miljonerna som nu satsas på skola och idrott är den enskilt största investeringssatsningen som Lunds kommun gjort på väldigt länge, den är till exempel större än den sammanlagda satsningen på spårvägen. Med den nya skärpta inversteringsprocessen lyckas kommunen också få mer för pengarna och utarbeta lokalbeställningar som klarar sig inom budget. Förslaget som nu skickats vidare till kommunfullmäktige för slutgiltig behandling innefattar bland annat en ny skola i södra Dalby och en ny Idalaskola för 300 elever i Veberöd

Anders Almgren (S), ordförande i kommunstyrelsen:

Skola och utbildning är ett viktigt fundament för Lunds kommun. Därför är dessa investeringar viktiga ur flera aspekter. Lunds kommun ska erbjuda de bästa förutsättningarna för skola och lärande i alla delar av kommunen.

Förslagen innebär också en stor satsning på idrottsutövandet i Lunds kommun. Satsningen i Dalby innefattar en fullstor idrottshall, likaså satsningen på Idalaskolan samt så föreslås nya idrottslokaler till Lerbäcksskolan i Lunds stad

Elin Gustafsson (S), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

Detta är en viktig satsning för idrottslivet och idrottsutövandet i hela kommunen och samapselet mellan föreningslivet och skolorna stärks. Dessa tre hallar innebär ett historiskt lyft för idrotten och föreningslivet.

Under kommunstyrelsesammanträdet fattades också beslut om ett samverkansavtal mellan Lunds kommun och LKF angående en ny förskola på Solbjer. LKF planerar att uppföra en förskola med 5 avdelningar på Solbjer i bottenvåningen på ett nyproducerat hyreshus i kvarteret Hammocken.

Kommunstyrelsen tog även beslut om att lärarlönelyftet ska gälla tills vidare i Lunds kommun, detta skapar en trygghet för lärarna och syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för läraryrkets attraktivitet.

Emma Berginger (MP), vice ordförande kommunstyrelsen:

Vi förflyttar nu positionerna ytterligare vad gäller Lunds kommuns attraktivitet som utbildningsort. Dels genom satsningar på skolor och idrottshallar, men också genom att stärka läraryrkets attraktivitet.

Fakta om skol och idrottsinvesteringarna

Skola i södra Dalby: En ny skola med 400 elever i två paralleller i årskurs F – 6 med fritidshem, tillagningskök och idrottshall. Investeringsutgift 185 miljoner kronor.

Idalaskolan: En kombimodell för förskola om 100 barn samt skola för 200 elever i årskurs F-3 som byggs på den nya tomten på Idalaområdet samt en fullstor idrottshall med möjlighet till matchspel och viss läktarkapacitet. Investeringsutgift 154 miljoner kronor.

Lerbäckskolan: Nuvarande idrottslokaler ersätts med en ny byggnad innehållande tre idrottspositioner. Nuvarande skolidrottslokaler räcker inte till för skolområdet och bedöms inte klara nuvarande krav för föreningslivet och skolidrott. Investeringsutgift 91 miljoner kronor.

Totalt: Sammantaget innebär detta investeringsutgifter för totalt 430 miljoner kronor.

 

facebook Twitter Email