Joakim Friberg

Allaktivitetshuset kommer fortsatt vara en viktig mötesplats

Efter att kultur- och fritidsförvaltningen i slutet av 2016 sade upp kontraktet av Allaktivitetshuset kan Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag meddela att Allaktivitetshuset fortsatt kommer att drivas i kommunens regi. Något som de rödgröna i Lund har arbetat hårt för under december och januari. Att kultur- och fritidsförvaltningen förlänger sitt kontrakt fram till sommaren 2017 och därmed fortsatt kommer att bedriva verksamhet i Allaktivitetshuset är ett första steg i en långsiktig lösning.

-Allaktivitetshuset är en viktig mötesplats och en viktig del av Dalbys centrum, att kultur- och fritidsförvaltning nu fortsatt kommer bedriva verksamhet i huset är därför väldigt viktigt, säger Peter Bergwall (MP) vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det långsiktiga målet är att flera verksamheter ska rymmas i Allaktivitetshuset för att skapa en långsiktig användning och ekonomiskt stabilitet för Allaktivitetshuset. Det som nu är klart är att kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bedriva verksamhet på bottenvåningen, ett arbete om vilken eller vilka verksamheter som kommer att husera på ovanvåningen är redan igång.

– Allaktivitetshuset är en kommunövergripande angelägenhet, därför arbetar vi vidare med att säkra att hela huset kan nyttjas och användas. Det är positivt både för den öppna fritidsverksamheten och för kommunen i stort att vi kan samutnyttja våra lokaler på detta sätt, säger Elin Gustafsson (S) kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kontaktpersoner:
Elin Gustafsson, (S) kommunalråd och ordförande Kultur- och fritidsnämnden, 0721 94 05 45
Sebastian Persson, politisk sekreterare 073 448 58 82

facebook Twitter Email