Sebastian Persson

Almedalsveckan 2017

På söndag (2 juli) inleds årets Almedalsvecka. Från Socialdemokraterna i Lund finns flera personer på plats.

Under Almedalsveckan 2017 finns flera av företrädarna för Socialdemokraterna i Lund, i flera olika roller, närvarande. Och totalt kommer dessa att delta i 12 seminarium om allt ifrån ungas engagemang till utvecklingen av sjukvården till hur vi stärker den svenska infrastrukturen.

Nedan finns vilka personer som kommer att delta i Almedalsveckan och en lista på vilka seminarier som har deltagare ifrån Socialdemokraterna i Lund. Till varje seminarium finns en länk med mer information om frågeställningar och paneldeltagare och så vidare.

Deltagare:
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun
Anna-Lena Hogerud, regionråd i Region Skåne
Elin Gustafsson, kommunalråd i Lunds kommun
Björn Abelson, byggnadsnämndens ordförande i Lunds kommun
Lena Fällström, vice ordförande VA SYD
Sebastian Persson, politisk sekreterare Socialdemokraterna i Lunds kommun

 

Söndag 2 juli
KLOCKAN 17.30-18.30 Elin Gustafsson deltar i invigning av Öresundshuset.
Plats: Öresundshuset.

Måndag 3 juli
Förstärkt primärvård – kommer patienterna att kunna lita på vårdcentralernas diabeteskompetens?
KLOCKAN 11:00 – 11:45. Anna Lena hogerud deltar i ett seminarium om hur vi skapar en säkrare och mer effektiv diabetesvård.
Plats: Södra kyrkogatan 11.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49236

Unga vuxna med diabetes behöver särskilt stöd – blundar sjukvården för behoven?
KLOCKAN 14-14.30. Anna Lena Hogerud deltar i ett seminarium om diabetesvård för unga.
Plats: Södra kyrkogatan 11.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49241

Stark infrastruktur – en förutsättning för tillväxt och välstånd?
KLOCKAN 15.15- 16. Anders Almgren deltar i Greater Copenhagens trafikseminarium.
Plats: Öresundshuset.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47922

Tisdag 4 juli
Smartare skolor – vad är det och hur når vi dit?
KLOCKAN 11-11.45. Elin Gustafsson deltar i Skanskas seminarium om framtidens skolbyggnader.
Plats: Öresundshuset
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45660

Hur ser framtidens resande ut i södra Sverige och Danmark?
KLOCKAN 11-12 Anders Almgren deltar i SJ:s seminarium om framtidens resande i Öresundsregionen.
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48784

Vad gör vi med ökande läkemedelskostnader – finns det en medicin?
KLOCKAN 13.20-14.10 Anna- Lena Hogerud deltar i ett seminarium om ansvarsfull läkemedelsanvändning och ökande läkemedelskostnader.
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45748

Ungas delaktighet är inget projekt, det är en förbannad mänsklig rättighet
KLOCKAN 15.15-16 Elin Gustafsson deltar i ett seminarium om hur vi tillvaratar och skapar engagemang hos unga.
Plats: Öresundshuset.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44855

Regionalt vattensamarbete – ingen har råd att stå utanför
KLOCKAN 15 -16. Anders Almgren deltar i VA SYDs seminarium om hur vi stärker VA-infrastrukturen i södra Sverige.
Plats: Mellangatan 1 (Vattenforum, Trädgården)
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46651

Onsdag 5 juli
Vaccin är en global bristvara – hänger Sverige med?
KLOCKAN 08.30-09.30: Anna-Lena Hogerud deltar i ett seminarium om att Vaccin är en global bristvara och vad det innebär för Sverige.
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48629

Regionalt vattensamarbete – ingen har råd att stå utanför
KLOCKAN 9 – 9.45: Anders Almgren deltar i VA SYDs seminarium om hur vi stärker VA-infrastrukturen i södra Sverige.
Plats: Öresundshuset.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45352

Hur ska höghastighetsjärnvägen byggas ut?
KLOCKAN 10-10:50 Anders Almgren deltar i Sverigeförhandlingens framtidsspaning om höghastighetsjärnvägen.
Plats: Öresundshuset.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44747

Hur kan våra städer bidra till nya innovationer? Från medarbetarperspektiv till nationellt fokus
KLOCKAN 15.15-16 Anders Almgren deltar i ett samtal om hur vi genom starkt samarbete mellan universitet, näringsliv och kommunen byggs förutsättningar för att skapa innovationsrika miljöer.
Plats: Öresundshuset.
Länk: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44851

 

Texten kan komma att uppdateras.

facebook Twitter Email